Slideshow 01
Novinky

Projekt s podporou EÚ

 • názov a stručný opis projektu:
  • Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s celoročným využitím na Látkach - Penzión Látky
 • miesto realizácie projektu:
  • Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
 • názov a sídlo prijímateľa:
  • REMONTA, spol. s r.o., SNP č.45, 962 01 Zvolenská Slatina
 • dátum začatia a skončenia realizácie projektu:
  • 30.6.2009 - 31.5.2011
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
op_k_a_hr.jpg
 • SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sacr_sk.jpg
 • výška poskytnutého príspevku:
  • 130.171,21 Eur
 • fotodokumentácia realizácie a výsledkov projektu

Copyright 2010 | Všetky práva vyhradené
Redakčný systém: SysCom | Tvorba stránok: Aglo solutions